Ustaw jako stronę startową

Witam serdecznie :)

Art. 142 k.c.

Analiza art. 142 k. c.
- użycie rzeczy w sytuacji zagrożenia

Analiza artykułu 142 kodeksu cywilnego

Użycie rzeczy w sytuacji grożącego niebezpieczeństwa

Z treści {Paragrafu} § 1 artykułu 142 k.c . możemy wywnioskować, iż WŁAŚCICIEL

Nie może sprzeciwić się
1) Użyciu
2) Uszkodzeniu
lub
3) Zniszczeniu

Rzeczy - przez inną osobę -> (jeżeli) jest to konieczne do - odwrócenia - niebezpieczeństwa - grożącego - Bezpośrednio
* dobrom osobistym tej osoby
lub
* dobrom osobistym osoby trzeciej

O ochronie dóbr osobistych (z wyliczeniem podstawowych z nich) i środkach ochrony mówią w szczególności art. 23 oraz art. 24
Może on jednak (tzn.: właściciel, którego rzecz została zużyta, uszkodzona lub zniszczona) żądać - NAPRAWIENIA - wynikłej stąd - SZKODY (o czym informuje nas zd. 2 § 1 art. 142)

Natomiast z treści kolejnego paragrafu - § 2 (tego samego artykułu) wynika, iż Powyższy Przepis
stosuje się TAKŻE - w razie niebezpieczeństwa - grożącego - DOBROM MAJĄTKOWYM
- chyba, że -
Grożąca Szkoda - jest oczywiście - ^ (i) - niewspółmiernie MNIEJSZA aniżeli USZCZERBEK, który mógłbym ponieść - WŁAŚCICIEL
* wskutek:
- Użycia Rzeczy
- Uszkodzenia Rzeczy
lub
- Zniszczenia Rzeczy
 
Na niniejszej stronie można - między innymi - znaleźć znaczną liczbę tekstów mojego autorstwa z takich dziedzin jak: prawo, wiedza o społeczeństwie, historia, język polski, język angielski oraz recenzje filmów i stron internetowych :)

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
stat4u