Ustaw jako stronę startową

Witam serdecznie :)

Art. 145 k.c.

Ustanowienie drogi koniecznej - analiza artykułu 145 kodeksu cywilnego

Artykuł 145 - Ustanawianie drogi koniecznej

Z treści artykułu 145 obowiązującego aktualnie kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku) jednoznacznie wynika możliwość ustanowienia drogi koniecznej.

W {paragrafie} § 1 stwierdzono między innymi, że nieruchomość do której ustanowić możemy drogę konieczną musi nie mieć
ODPOWIEDNIEGO DOSTĘPU

1) "do drogi publicznej"
lub (alternatywa łączna)
2) "do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich"

Jeżeli choć jedna z powyższych przesłanek zostanie spełniona wówczas właściciel chcący ustanowić tzw.: "drogę konieczną" może

->"żądać od właścicieli gruntów sąsiednich" (oczywiście tych, które przylegają do drogi publicznej lub do wymienionych w punkcie 2 budynków gospodarskich) "ustanowienia" ale "za wynagrodzeniem" - "potrzebnej służebności drogowej"

(o służebnościach mówi dział III "Służebności" [- patrz zwłaszcza rozdział I "Służebności gruntowe", artykuły od 285 do 295] Tytułu III "Prawa Rzeczowe Ograniczone" Księgi Drugiej Kodeksu Cywilnego z 1964 r. "Własność i inne prawa rzeczowe")

{Paragraf} § 2 art. 145 informuje nas o istotnych zasadach przeprowadzenia drogi koniecznej

"Przeprowadzenie drogi koniecznej"
-> 1) nastąpi z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości nie mającej dostępu do drogi publicznej
oraz z
-> 2) najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga (ta) ma prowadzić (patrz też art. 288 k.c.)

Zdanie 2 {paragrafu} § 2 artykułu 145 mówi między innymi o tym, iż:

"Jeżeli -> potrzeba ustanowienia drogi (koniecznej) jest następstwem sprzedaży gruntu v (lub) innej czynności prawnej ^ (a) między zainteresowanymi nie dojdzie do porozumienia - SĄD - zarządzi, o ile jest to możliwe - przeprowadzenie drogi przez grunty, które były - przedmiotem - tej czynności prawnej.

{Paragraf} § 3 (i zarazem ostatni w tym artykule) zawiera w swojej treści istotną klauzule generalną "interes społeczno gospodarczy" , która to powinna być uwzględniona przy przeprowadzaniu drogi (koniecznej) przez grunty.
 
Na niniejszej stronie można - między innymi - znaleźć znaczną liczbę tekstów mojego autorstwa z takich dziedzin jak: prawo, wiedza o społeczeństwie, historia, język polski, język angielski oraz recenzje filmów i stron internetowych :)

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
stat4u