Ustaw jako stronę startową

Witam serdecznie :)

Artur Shopenhauer

ARTUR SCHOPENHAUER (1788-1860)

Główne dzieło: „Świat jako wola i przedstawienie“
-         wg Schopenhauera, świat empiryczny jest tylko światem umysłowych przedstawień (idei) człowieka, rzeczywistość postrzeganych przedmiotów (fenomenów) wyczerpuje się w ich postrzegalności.
-         U podłoża wielości zjawisk leży faktycznie jedna irracjonalna wola życia (bezkresne dążenie, ślepy pęd)
-         Pesymizm metafizyczny – wola, wiecznie niezaspokojona i skłócona sama ze sobą czyni ze świata, który jest jej przejawem pole konfliktów i cierpienia (każda rzecz jednostkowa chce utrzymać swoje istnienie kosztem innej rzeczy)
-         Człowiek, będąc jednym z uprzedmiotowień woli, skazany jest na cierpienie i doznawanie bólu
-         Możliwe jest jednak wyzwolenie od poddaństwa woli i osiągnięcie szczęścia (przy czym tylko w odmianie negatywnej)
-         Rozum, będący ze swej natury sługą woli (narzędziem zaspokajania cielesnych potrzeb człowieka), może wygenerować dodatkową energię i uwolnić się od niej, chwilowo – stając się bezinteresownym widzem w estetycznej kontemplacji, lub trwale – negując własną wolę poprzez ascezę i samoumartwianie 

Na niniejszej stronie można - między innymi - znaleźć znaczną liczbę tekstów mojego autorstwa z takich dziedzin jak: prawo, wiedza o społeczeństwie, historia, język polski, język angielski oraz recenzje filmów i stron internetowych :)

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
stat4u