Ustaw jako stronę startową

Witam serdecznie :)

Barok

Charakterystyka Baroku
 

Barok to epoka pełna lęku i niepokoju, czas pełen kontrastów i sprzeczności, okres w którym "rozdwojony w sobie" człowiek zawieszony jest pomiędzy ziemskimi pokusami a istotą Boga. Chaos jest w XVII wieku widoczny niemal w każdej dziedzinie życia - między innymi - w malarstwie ("Alegoria marności świata" czy "Maria Magdalena"), filozofii (motyw wanitatywny) lub w literaturze (twórczość Jana Andrzeja Morsztyna, Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego czy Daniela Naborowskiego).

Poetów barokowych interesuje przede wszystkim otaczający bezbronną i zagubioną istotę ludzką świat, jego złudne pokusy oraz sens życia człowieka i przemijanie. W swoich wierszach ówcześni pisarze toczą zaciekłe dysputy o bliskich jednostce żyjącej w XVI wieku sprawach, są to między innymi - teksty takich autorów takich jak - Daniel Naborowski "Krótkość żywota" - dzieło zawierające refleksje na temat nietrwałości dóbr ziemskich i marności naszego bytu, Mikołaj Sęp-Szarzyński i "Sonet V" - utwór poruszający sprawę ludzkiej walki między dobrem a złem czy Jan Andrzej Morsztyn i "Do Trupa" - sonet zawierający ciekawe porównanie człowieka nieszczęśliwe zakochanego do zmarłego.

Barokowi twórcy stosują w swych wierszach wiele rozmaitych toposów, między innymi - życia - snu,  życia - teatru, życia - okrętu, życia - gry w szachy, topos róży, marności czy miłości i śmierci.

Przepełnione środkami artystycznymi utwory ówczesnych poetów często stawały się tematem samym w sobie, ukrywając drobną, mało znaczącą treść. Do podstawowych figur retorycznych baroku należą między innymi - alegorie, koncepty, metafory, inwersje, przerzutnie, figury sumacji, kompozycje łańcuchowe, ekwiwokacje, antytezy, paradoksy, oksymorony, puenty, anafory, epifory, hiperbole, wyliczenia, gradacje, peryfrazy, kalambury, archaizmy oraz wulgaryzmy, natomiast do ulubonych gatunków literackich między innymi - sonety (głównie francuskie), elegie, sielanki, hymny, eposy, romanse rycerskie czy też pamiętniki oraz relacje z podróży.

Podsumowując uważam, iż literatura siedemanstowieczna odpowiada w pełni nastrojom i obwaom ówczesnych ludzi postawionych przed (nieraz trudnym) zadaniem wyboru między ziemskimi pokusami i dobrami a Stwórcą oraz życiem wieczny, co w owym okresie było sprawą pierwszorzędną.  


Na niniejszej stronie można - między innymi - znaleźć znaczną liczbę tekstów mojego autorstwa z takich dziedzin jak: prawo, wiedza o społeczeństwie, historia, język polski, język angielski oraz recenzje filmów i stron internetowych :)

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
stat4u