Ustaw jako stronę startową

Witam serdecznie :)

Biznesplan

Biznesplan
- konkretny, oryginalny i szczegółowy przykład

I. Charakterystyka Regionu

Sochaczew to liczące 37 910 (powiat liczy 83 467) mieszkańców miasto położone nieopodal trzech dużych polskich aglomeracji – 60 km od Warszawy i Płocka, 70 km od Łodzi. Sochaczew leży na skrzyżowaniu istotnych międzynarodowych arterii komunikacyjnych;
  • drogi krajowej nr 2 relacji Świecko – Terespol oraz drogi krajowej nr 50 relacji Ciechanów – Płońsk – Sochaczew- Grójec – Ostrów Mazowiecka.
  • drogi wojewódzkiej nr 705 relacji Wyszogród – Śladów – Sochaczew –Skierniewice.
  • drogi wojewódzkiej nr 580 Sochaczew – Żelazowa Wola – Warszawa.
Sochaczew jest ważny węzłem komunikacji kolejowej, z lokalnego dworca można dojechać do Łowicza Głównego czy Warszawy Śródmieście. Zatrzymuje się tu większość pociągów pośpiesznych, TLK, niektóre InterCity.

Stopa bezrobocia wyniosła w Sochaczewie oraz w powiecie sochaczewskim – 9,5 % (dane z października 2009). Aktualnie wśród dużych i znanych przedsiębiorstw z tego obszaru wyróżnia się – Boryszew ERG S.A., Mars Polska Sp. z.o.o., PCB Plecewice S.A., Energop Sp. z.o.o. czy Sarens Polska Sp. z.o.o.

Na przełomie ostatnich lat miasto uhonorowane zostało wieloma nagrodami, w tym m.in.: 5-krotnie tytułem Gmina Fair Play, Mazowiecką Nagrodą Jakości oraz tytułem Profesjonalnej Gminy Przyjaznej Inwestorom. Od 2004 roku w Urzędzie Miejskim wdrożony jest także Systemu Zarządzania Jakością 9001 – 2001. Miasto w 2009 roku uplasowało się również na bardzo wysokim, 25 miejscu w Złotej Setce Samorządów Rzeczpospolitej. Młodzi mieszkańcy Sochaczewa pracują przede wszystkim w samym mieście oraz w pobliskim Teresinie czy Błoniu. Bardziej wykształceni i ambitni dojeżdżają różnymi środkami transportu do stolicy – czy to do pracy czy też na uczelnie. Dojazd kolejami mazowieckimi do Warszawy Śródmieście z Sochaczewa zajmuje 61 minut, pociągiem pośpiesznym zaś do Warszawy Centralnej jedynie 40 minut. Jazda Moto-Busem jest bardziej opłacalna dla osób nieposiadających biletów miesięcznych i zniżek na przejazdy kolejami. Bus zatrzymuje się w kilku miejscach w Stolicy, kursuje od poniedziałku do niedzieli (w weekendy kończy jazdy nieco wcześniej), zwykle dojazd w godzinach szczytu do Warszawy zajmuje jedynie 70 minut.

Metoda Poszukiwania Pomysłów

Szeroka lista 30 potencjalnie możliwych do założenia działalności gospodarczych (załącznik numer 1 do raportu). Wśród nich znajdują się takie możliwe formy prowadzenia przedsiębiorstw – jak – założenie lokalnej Gazety „Echo Gminny”, stworzenie serwisu internetowego „Student i Finanse”, otwarcie szkoły korepetycji „Nauka na plus”, zaaranżowanie Hotelu dla zwierząt „Perła” czy wykreowanie Agencji Pośrednictwa Pracy „Freelancer”. Poszczególne pomysły stworzone zostały w oparciu o dane zaczerpnięte z powiatowego urzędu pracy dotyczące osób zarejestrowanych jako bezrobotni, ich wykształcenia, wieku, zainteresowań oraz doświadczenia zawodowego.

Opracowując szeroką listę potencjalnych przedsięwzięć brano też pod uwagę zamieszczane cyklicznie ogłoszenia osób szukających pracę na portal społecznościowych i lokalnych związanych z miastem, takich jak – www.esochaczew.pl, www.sochaczewianin.pl , www.warszawa.gumtree.pl oraz forach wymiany poglądów w serwisie goldenline.pl i grono.net (na których udzielali się mieszkańcy Sochaczewa i okolic a także inne osoby posługujące ludzi, gotowych świadczyć określonego rodzaju usługi – np. maturzyści czy szerzej – uczniowie oraz studenci – szukający pomocy przy przygotowaniu się do egzaminu dojrzałości, kolokwiów oraz przy tworzeniu prac zaliczeniowych czy pisaniu tekstów użytkowych). Pomogło również przeglądanie lokalnej prasy i słuchanie miejscowej rozgłośni radiowej, a także opinie znajomych i członków rodziny (zarówno tej bliskiej jak i dalszej).


Kryteria oceny i wyboru pomysłów

W pierwszym etapie selekcji – przykładowo wyeliminowane zostały z szerokiej listy (załącznik numer 1 do niniejszego raportu) takie możliwe inicjatywy gospodarcze – jak Sklep Spożywczy „Smakosz” (trzy zalety – łatwość prowadzenia, możliwość zatrudniania niewykwalifikowanej kadry, względnie niewielki kapitał początkowy, trzy wady – duża konkurencja na lokalnym rynku przede wszystkim w postaci miejskiego rynku oraz licznych supermarketów; nierówna walka cenowa; negatywne przyzwyczajenia znacznej części lokalnego społeczeństwa w kwestii wyboru produktów tańszych cenowo niż lepszych jakościowo). Pozostało 10 możliwych aktywności, które zostały wyszczególnione w załączniku numer 2. Podanie zalet i wad poszczególnych 30 form podjęcia działalności gospodarczej zostało uwzględnione w załączniku numer 1.

Drugi etap – ocena 10 wyselekcjonowanych pomysłów poprzez pryzmat metody wagowo-punktowej (metoda selekcji – załącznik numer 3 do raportu). Wśród określenia kilku czynników mających znaczenie przy ponownej weryfikacji pomysłów można wymienić takie jak – stosunkowo niski kapitał początkowy, brak wymogu posiadania specjalistycznej wiedzy fachowej, nisza rynkowa, zapotrzebowanie na daną działalność oparte na przeprowadzeniu odpowiednich wywiadów środowiskowych wśród lokalnej społeczności, możliwości powiązania realnego działania przedsiębiorstwa z wykreowaniem jego strony e-biznesowej, dotacje i fundusze krajowe oraz unijne, zdolność do konsolidacji z potencjalnymi konkurentami biznesowymi w dalszej perspektywie etc etc.

Trzeci etap – spośród trzech wyłonionych - w wyniku przeprowadzenia powtórnej selekcji - przedsięwzięć należy wybrać jeden z nich. Kolejno trzecie miejsce zajęło przedszkole „Matylda”, drugie zaś Serwis internetowy „Student i Finanse”. Zwycięzcą zostaje jednak – inicjatywa stworzenia szkoły korepetycji „Nauka na plus”. W uzasadnieniu tego wyboru można przytoczyć, iż rynek udzielania korepetycji jest na terenie powiatu sochaczewskiego bardzo rozwinięty. Aczkolwiek większość osób świadczących „usługi” w ten sposób pozostaje w tzw. „szarej strefie”, a jakość udzielanych przez nich korepetycji często pozostawia wiele do życzenia. Poza tym w większości przypadków tą dorywczą pracę wykonują nauczyciele, którzy (choćby z etycznego punktu widzenia) nie powinni udzielać prywatnych lekcji czy przygotowywać tekstów użytkowych (prezentacji maturalnych, wypracowań, rozprawek itd.) swoim uczniom. Poza tym można by stworzyć jeden punkt i zatrudnić w formie umowy o dzieło najlepszych nauczycieli poszczególnych przedmiotów z terenu miasta i okolic. Ceny były by konkurencyjne w stosunku do osób świadczących usługi w sposób „tradycyjny”. Ponadto udostępniono by jednocześnie odpowiednie, doskonale wyposażone stanowiska komputerowe nauczycielom, gdzie mogliby oni udzielać korepetycji poprzez internet – np. za pośrednictwem niezwykle popularnego w Polsce – Skype’a. Dzięki temu, w razie, gdyby nie udało się w danym roku szkolnym, akademickim pozyskać odpowiedniej grupy klientów, można by było funkcjonować obsługując osoby nawet z najdalszych krańców Polski czy zza granicy (np. dzieci osób, które chciałyby wrócić do polski z emigracji zarobkowej).

Przyczyny dokonania wyboru

Szczegółowe uzasadnienie. Niższa na rynku nie tylko lokalnym ale i ogólnokrajowym. Nowe podejście do nauczania. Kontrast w porównaniu z polską szkołą, gdzie uczniowie mówiąc kolokwialnie są „olewani” przez swoich nauczycieli. Udostępnianie nowoczesnych technik edukacji. Możliwość kształtowania i rozwijania odkrytych już pasji i zainteresowań. Stworzenie więzi pomiędzy uczeniem – a prywatnym nauczycielem. Koncepcja rozwoju dziecka z pewnością znalazłaby uznanie w coraz zamożniejszym i lepiej wykształconym społeczeństwie, gdzie edukacja zaczyna odgrywać rolę pierwszoplanową i stanowi najlepszą inwestycje w rozwój samego siebie i zapewnienie lepszego statusu życiowego.

Jeśli chodzi zaś o powody odrzucenia drugiego i trzeciego miejsca na liście, to są one następujące. Choć serwis internetowy „student i finanse” wydaję się dobrym pomysłem, angażującym mało środków finansowych – prawdopodobnie nie miałby on szans stać się nigdy wysoce rentownym przedsięwzięciem. Domena i serwer nie są dużym kosztem, stworzenie oprawy wizualnej strony i zapewnienie jej funkcjonalności również nie. Problemem pozostaje słaba opłacalność – gdyż stron traktujących o możliwych sposobach pozyskiwania kapitału przez studentów jest niezmiernie dużo. Prawie każdy wielki serwis internetowy posiada odrębną zakładkę. Poza tym oprócz umieszczania możliwie szerokich informacji na temat dostępności do tzw. preferencyjnych kredytów studenckich, promocji e-booków i audiobooków na stronie oraz zyskać uzyskiwanych z reklam pozostaje niewielkie pole manewru. Bowiem do administrowania i prawdziwego pobudzenia strony do funkcjonowania potrzeba kilku ludzi stale nad nią czuwających.

Ważna jest też kampania reklamowa, która może się szybko nie zwrócić, oraz nowe pomysły i przedsięwzięcia, rozmaitości, newsy na stronie – tak by nie zniechęcić i nie znudzić potencjalnego odwiedzającego. Ważne byłoby też pozycjonowanie strony w rozmaitych przeglądarkach, czy dodawanie do niezliczonej ilości katalogów, tak by miała ona wysoką pozycję po wpisaniu jej nazwy (frazy wyrazowej) chociażby w Google, na to wszystko potrzeba dość dużej cierpliwości i pewnej sumy pieniędzy (co najmniej 1 tys zł na start) a zyski mogą dopiero być osiągane po wielu ciężkich i przepracowanych za darmo miesiącach. Jest to dobra inicjatywa, aczkolwiek wymagająca czasu i zaangażowania. Można ją stosować jako hobby, ale nie w postaci głównego zajęcia i celu gospodarczego, przynajmniej dopóki reklamodawcy płacą w Polsce relatywnie (w porównaniu do USA czy krajów Europy Zachodniej) niskie sumy za reklamę stron poniżej PageRank’u mniejszego od 6.

Gdy zaś zastanowić się nad koncepcją Przedszkola „Matylda” to w istocie byłby to dobry pomysł, gdyby nie fakt posiadania odpowiednio przeszkolonych osób i nie wymogi załatwienia dużej ilości formalności. Sam właściciel nie musi koniecznie mieć specjalnego wykształcenia (dyrektor już tak), choć potrzeba tu trochę kapitału i dostosowania lokalu – co szczegółowo precyzuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 13 czerwca 2008 roku. Poza tym konieczna jest tu realizacja tzw. „minimum programowego”, określonego przez MEN. Osoby zajmujące się dziećmi muszą współpracować ze specjalistami, poza tym prywatne przedszkole musi być konkurencyjne – a by to zrobić trzeba zorganizować dość duży wachlarz ciekawych i wykonalnych aktywności. Można co prawda ubiegać się o dotacje na każdego ucznia takiego prywatnego przedszkola w urzędzie miasta (lub gminy) całe przedsięwzięcie jednak jest narażone na pewne ryzyko demograficzne. Aktualnie istnieje wielki boom na oddawanie dzieci do tego typu placówek, jednakże rządowa polityka pro rodzina może sprawić, iż za kilka lat będzie coraz mniej potencjalnych „klientów” tego typu placówek i w związku z tym wiele ośrodków może być zamykanych. Gdyby ktoś chciał podnieść zarzut, iż przecież osób korzystających przez korepetycje może być w skali też mnie – należy odpowiedzieć, iż to prawda, ale w sumie w internecie zawsze znajdzie się odpowiednia grupa docelowa. A przecież przedszkoli, w przeciwieństwie do udzielania korepetycji nie można prowadzić przez Skype’a czy Google Talk.

Lokalizacja działalności
Szkoła posiadała by swą główną siedzibę w domu właściciela przedsiębiorstwa. Nowoczesnym, ponad 200 metrowym budynku, spełniającym wszelkie standardy bezpieczeństwa z dużym i ładnym ogrodem w spokojnej okolicy domków jednorodzinnych. Budynek umiejscowiony jest zaraz przy zjeździe z głównej ulicy tej części miasta, nieopodal znajduje się gimnazjum i szkoła podstawowa. W najbliższej okolicy skupione są 3 z 4 największych liceów położonych w Sochaczewie. Koszty wynajmu czy też kupna lokalu zatem odpadają. Dom dwupiętrowy. Posiada 6 dużych pokoi. Ponadto dwa garaże, a właściciel ma dobre kontakty z sąsiadami, dzięki czemu nie będzie im przeszkadzać zwiększona liczba samochodów przed jego domem.

Analiza rynku i prognozowanie sprzedaży
Standardowy koszt jednej godziny korepetycji u prywatnego korepetytora w szarej strefie waha się, w zależności od przedmiotu od 40 do nawet 80 zł za godzinę. W omawianej placówce zostałby on zredukowany do 30 zł. By pracujący w firmie nauczyciele (lub studenci) nie byli poszkodowani, tworzone byłyby grupy kilkuosobowe (np. 4 lub 6) w ten sposób nauczyciel mogłyby zarobić więcej niż jego kolega unikający fiskusa, nawet po odliczeniu wszelkich kosztów. Poza tym oferowane by był również opcje pisania prac tekstowych (tekstów użytkowych), średnio o 30 % - 40 % taniej niż u konkurencji. Koszt zamówienia „pomocy przy pisaniu prezentacji maturalnej” wahałby się maksymalnie w granicach 80-100 zł, co zapewniłoby firmie dużą reklamę i pozytywny odbiór u potencjalnych klientów.

Poza tym poprzez Skype’a również można przeprowadzać grupowe konferencje, które byłyby relatywnie tańsze, ale i wymagałyby mniejszego wysiłku ze strony nauczycieli. Wg szacunków w pierwszym sezonie firma pozyskałaby około 100 klientów realnych i 1000 osób korzystających z jej pomocy poprzez internet.

Stworzenie Szkoły Korepetycji byłoby rozwiązaniem nieznanym dotychczas na rynku lokalnym, funkcjonującym już jednak od kilku lat w dużych ośrodkach miejskich jak Warszawa czy Wrocław. Oczywiście powiat liczący blisko 84 tysiące mieszkańców nie jest rynkiem zadowalającym, jednakże na otworzenie przedsiębiorstwa jednoosobowego, współpracującego z korepetytorami na zasadzie umowy – zlecenia w zupełności wystarczy. Tym bardziej, iż usługi świadczone będę jednocześnie za pośrednictwem sieci. Wykupienie domeny (na okres 1 roku, następnie sukcesywnie przedłużanej) oraz utrzymanie miejsca na serwerze to niewielki wydatek na tak popularnych serwisach hostingowych w Polsce jak www.home.pl , www.nazwa.pl czy www.az.pl zamykający się (jeżeli nie chcemy skorzystać z rocznej okazji i darmowej opłaty oraz gdy wybieramy nieco lepsze parametry techniczne serweru) w granicach 300 zł/ rocznie.

Stworzenie prostej strony www przy użyciu kreatorów czy bardziej profesjonalnej opartej na silniku WordPressa lub platformy Joomla samodzielnie lub dzięki zaprzyjaźnionym webmasterom będzie całkowicie bezpłatne. Dzięki swojej stronie w sieci, będzie można wykorzystać wszystkie możliwości kampanii takich jak Google AdWords co pozwoli z kolej na szybsze rozpowszechnienie wiadomości o naszym projekcie. Poza tym można również stosować reklamę pośrednią poprzez tworzenie fikcyjnych kont naszej firmy na rozmaitych serwisach społecznościowych i aktywne udzielanie się w forach dedykowanych oraz zapraszanie znajomych (na portalach tak znanych jak – facebook, twitter, blip, grono, nasza klasa, myspace, goldenline czy linkedin). Większość aktualnie prężnie działających firm i stron opiera swą aktywność właśnie na tych serwisach, z wielu powodów – po pierwsze to nic nie kosztuje, po drugie – to bardzo popularne strony www, gdzie użytkownicy internetu spędzają stosunkowo najwięcej czasu.

Przykładowo usługi świadczone by były 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty. Dziennie firma miała by 12 klientów, którzy płaciliby 30 zł za godzinę np. w 3 grupach – jedni z WOS-u, drudzy z Języka Angielskiego, trzeci z Matematyki. Co dawałoby zysk w wysokości 360 zł dzięki zajęciom realnym. Nauczyciel dostawałaby połowę tej sumy – czyli miałby zapewnione (np. każdy z nauczycieli 60 zł w każdy poniedziałek). Poza tym można by było organizować konferencje przez Skype’a co dawałoby np. 20 zł * 4 = 80 zł (w tym wypadku nauczyciel pobierałby ¾ uzyskanej kwoty, czyli również 60 zł). W ten sposób jednego dnia mógłby wygenerować dochód rzędu 120 zł. Jeśli pracowałby przez 6 dni w tygodniu, przez cały miesiąc równie intensywnie jak na podanym przykładzie (czyli zaledwie 2 godziny dziennie – otrzymałby wynagrodzenie rzędu 2880 zł brutto) – co stanowi całkiem dobry dochód, zważywszy na to, iż byłaby to jedynie jego praca dorywcza. Z pewnością gdyby jakiś nauczyciel nie był zainteresowany takimi dochodami bądź gdyby były one w jego mniemaniu zbyt niskie można by było wybrać wiele dobrych ofert spośród zgłaszających się studentów lub też przeprowadzić swego rodzaju „casting” by zapełnić „wakat”.
 
Koncepcja organizacyjna

Odpowiedzialność za prowadzenia przedsiębiorstwa ponosiłby właściciel. Byłoby ono przedsiębiorstwem jednoosobowym. Zatrudniani nauczyciele (lub studenci – alternatywa łączna, czyli możliwość koegzystencji obu grup) pracowali by w charakterze umowy – zlecenia. Firma odprowadzałaby za nich odpowiednie podatki, oni zaś otrzymywaliby atrakcyjne wynagrodzenie, dostosowane do wielkości wykonanej przez nich pracy. Możliwe, iż z czasem niektóre osoby świadczące usługi w charakterze korepetytorów zatrudniane byłyby na innych warunkach.

Zgodnie z zasadą swobody umów wyrażoną między innymi w treści kodeksu cywilnego, a ściślej rzecz ujmując wyegzemplifikowaną w art. 353 1 kc „Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego” szkoła korepetycji „Nauka na plus” zawierała by z każdym klientem indywidualną umowę, uwzględniającą wszelkie jego zastrzeżenia i możliwe bonusy. Nie stosowano by jednolitych wzorców umów, gdyż każdy „przypadek” należy interpretować oddzielnie. Wszelkie skutki niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień zawartych w umowie regulowałyby art. 471 i następne kodeksu cywilnego.

Forma prawna

Przedsiębiorstwo jednoosobowe. Przedsiębiorstwo jednego właściciela będącego osobą fizyczną - niezależnie od liczby pracowników, których w nim zatrudnia. Zawsze jednak istnieje możliwość podjęcia współpracy z potencjalnym wspólnikiem (wspólnikami) i zawarcia umowy spółki. Podjęcie tego typu działalności jest stosunkowo prostym zadaniem, wymaga jedynie zgłoszenia do prowadzonej w ramach gminy – tzw. ewidencji działalności gospodarczej.

Aspekty finansowo – podatkowe
Księga przychodów i rozchodów, a tym samym niezbyt skomplikowane rozliczenia z urzędem skarbowym. Niskie koszty rozpoczęcie i prowadzenia działalności. Szacunkowy kapitał potrzebny do utworzenia firmy waha się w granicach 30 do 40 tysięcy złotych. Potrzebne głównie na zakup odpowiednich stanowisk komputerowych oraz materiałów dydaktycznych, tablic, rzutników, reklamę etc etc. Wymagana suma została by w pełni pokryta ze środków własnych. Jeśli zaś nie udałoby się zebrać omawianej kwoty, lub też w razie wystąpienia nieprzewidzianych wydatków – można wystąpić z wnioskiem o pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w większości banków początkowa kwota to zaledwie 10 tys. zł i dopiero po okresie pół roku może zostać zwiększona – jeśli jednak chodzi o naszą działalność i tak jest to kwota awaryjna). Poza tym dużo korzystniejszym rozwiązaniem jest wystąpienie z wnioskiem o udzielenie dotacji z funduszy unii europejskiej.

Tylko w ramach programu operacyjnego ue o nazwie „Innowacyjna Gospodarka” blisko 90 % środków każdego roku jest przeznaczanych na cele, których zadaniem jest wspieranie i rozwój powstających przedsiębiorstw. W naszym wypadku można by było przedstawić do sfinansowania konkretne przedsięwzięcie– np. zakup komputerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem i kamerami internetowymi. Poza tym istnieje też szereg możliwych form wsparcia w odniesieniu do Regionalnych Programów Operacyjnych, oferujących nawet 40 000 zł przy spełnieniu odpowiednich kryteriów (m.in. brak zarejestrowanej w przeciągu ostatnich 12 m-ce przed wystąpieniem o dofinansowanie działalności gospodarczej). Autorzy najlepiej ocenionych biznesplanów otrzymywać będą ponadto przez 6 m-ce wsparcie pomostowe (w wysokości równowartości minimalnego wynagrodzenia). Składki na ubezpieczenie zarówno społeczne jak i zdrowotne nie są uzależnione od uzyskiwanych dochodów. Firma świadczyła by zarobkową działalność usługową prowadzoną w sposób ciągły i zorganizowany.

Perspektywy rozwoju
Z założeń wynika, iż grupa docelowa potencjalnych klientów jest bardzo szeroka. W samym tylko powiecie sochaczewskim, do liceów ogólnokształcących (4 położone w Sochaczewie, jedno w oddalonym o 10 km – Teresinie), profilowanych i techników uczęszcza aktualnie do klas maturalnych – blisko 900 uczniów. Z tego co najmniej 1/3 pod względem finansowym i edukacyjnym będzie prawdopodobnie chciała skorzystać z usług korepetytorów.

Poza tym w zakres świadczonych usług wchodzić będzie również możliwość przygotowana do egzaminów gimnazjalnych, czy też tych kończących szkołę podstawową. Ponadto w firmie powstanie specjalnie wyodrębniona sekcja do nauki języków obcych (kolejno – angielskiego, niemieckiego i francuskiego – gdyż generalnie tylko te języki są wykładane w sochaczewskich placówkach oświatowych), której głównym zadaniem oprócz bieżącej nauki języka obcego będzie również przygotowywanie kursantów do jak najlepszego zdania egzaminów z języków obcych na wszystkich poziomach trudności oraz uzyskania odpowiednich certyfikatów. Wdrożony zostanie pakiet zniżek oraz program partnerski i punkty lojalnościowe. Możliwe iż pierwsza lekcja będzie gratis (z wybranych przedmiotów, u niektórych nauczycieli).

W dalszej perspektywie planowane jest również podjęcie współpracy z zaprzyjaźnionym wydawnictwem edukacyjnym (C.H. Beck oraz Liber) i być może publikowanie przez nauczycieli odpowiednich materiałów w formach zarówno książkowych jak i elektronicznych. Bezpłatna promocja byłaby również możliwa do podjęcia na witrynach internetowych takich jak www.studentprawa.edu.pl (jedną z trzech głównych grup, do których adresowany jest serwis są przyszli studenci Prawa – w związku z czym część z nich z pewnością byłaby zainteresowana uczestnictwem w prowadzonych przez firmę „Nauka na plus” kursach przygotowujących do matury pod kątem rekrutacji na prawo czy administrację. Bynajmniej Wydziały Prawa i Administracji są jednymi z najbardziej licznych i rozpowszechnionych jednostek dydaktycznych w kraju. Czego wymownym przykładem może być chociażby status WPiA na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie sam wydział Prawa powstał wcześniej niż cały Uniwersytet.

Przygotowywana jest również szeroka - płatna kampania reklamowa, głównie za pośrednictwem lokalnych mediów, tzn. tygodników „Expressu Sochaczewskiego” (nakład gazety wynosi 5 000 egzemplarzy, szacowana grupa docelowa około 20 tys odbiorców), „Expressu Wieczornego” (należący do tego samego właściciela co „Express Sochaczewski” czyli do Millenium Media – stąd możliwe znaczne zniżki), „Expressu Płockiego” (Millenium Media), „Echa Powiatu” (agencja reklamowa Lorikon), „Ziemi Sochaczewskiej”, lokalnego radia – „FAMA Sochaczew” (agencja reklamowa Lorikon) oraz portali www.sochaczewianin.pl, www.esochaczew.pl a także zaprzyjaźnionych, ogólnopolskich witryn internetowych. Poza tym przewidziana jest również kampania reklamowa za pośrednictwem AdSense (serwis reklamowy Google). Szacuje się, że kosztowałaby ona w granicach 5 tys złotych w ciągu pierwszych 3 m-ce.

Jeśli zaś chodzi o pozyskiwanie nauczycieli świadczących usługi w ramach firmy, gdyby część z nich nie mogła lub nie chciała się zaangażować w projekt, zawsze można zatrudnić (zawrzeć umowę – zlecenie) ze studentami uczelni wyższych. Co więcej dzięki ogromnej reklamie i wypracowaniu pozycji na rynku firmy „Nauka na plus”, doszłoby prawdopodobnie do sytuacji, w której oni sami (studenci) staraliby się o zawarcie umowy z firmą.

Najważniejszy załącznik (jeden z trzech)

Załącznik nr 1. Lista pomysłów przedsięwzięć

1. Gazeta Lokalna „Echo Gminny” (minusy – znaczna konkurencja, przyzwyczajenie miejscowej ludności do zakupu określonych tytułów, brak chętnych do pracy za 1600 zł m-ce w charakterze dziennikarza; plusy – możliwość kształtowania poglądów opinii publicznej, popularność, kreowania własnego wizerunku przydatne przy wyborach samorządowych).
2. Serwis internetowy „Student i Finanse” (szczegółowy opis w kategorii „przyczyny dokonania wyboru”).
3. Kwiaciarnia „Grażyna” (minusy – znaczna konkurencja, towar szybko psujący się, stosunkowo niskie dochody przy prowadzeniu jednej kwiaciarni, plusy – sentymentalne podejście do prowadzenia tejże działalności, możliwe większe korzyści i uzyskane dochody po zainwestowaniu w stworzenie sieci kwiaciarni, znajomość branży).
4. Przedszkole „Matylda” (szczegółowy opis również w kategorii „przyczyny dokonania wyboru”).
5. Restauracja sieci „McDonald” (minusy – znaczny kapitał początkowy, potrzeba dobrej lokalizacji restauracji, trudności w negocjacji z koncernem dobrych warunków umowy, plusy – franchising, nisza na rynku – brak McDonalda w promieniu 40 km od Sochaczewa, zwrot wydatków w ciągu 2 lat od stworzenia).
6. Szkoła Korepetycji „Nauka na plus” (szczegółowy opis w kategorii „przyczyny dokonania wyboru, poza tym jest to pomysł szeroko opisywany w trakcie całego raportu).
7. Agencja Ochrony „Kaisor” (minusy – konkurencja, brak chętnych do pracy za 6-7 zł brutto za godzinę, brak ludzi z odpowiednią licencją II lub chociaż I stopnia, plusy – znaczne korzyści finansowe, możliwość konsolidacji z konkurencją w prosty sposób, znajomość rynku).
8. Ośrodek Szkolenia Kierowców „Auto 4” (minusy – konkurencja, co najmniej trzech silnych „graczy” na lokalnym rynku, trudności w pozyskiwaniu pracowników, duża odpowiedzialność za kursantów, plusy – ciekawa praca dla ludzi lubiących nauczać i potrafiących dobrze prowadzić, możliwość ciągłej rozmowy z kursantem, szacunek wśród uczniów)
9. Sklep sieci „Empik” (minusy – przeświadczenie lokalnej społeczności, iż nie warto kupować oryginalnych produktów – jako główny minus, plus – niższa rynkowa, najbliższy tego typu sklep jest w Warszawie)
10. Solarium „Brąz” (minusy – znaczna konkurencja, odpowiedzialność za konsumenta, niskie zarobki, plusy – łatwość w doborze pracowników)
11. Kiosk Wielobranżowy (minusy – monotonia sprzedawcy, wymóg dobrych zabezpieczeń, niskie dochody, plusy – jedynie przy stworzeniu sieci kilku dochodowych kiosków możliwość uzgodnienia bardzo korzystnych cen z hurtowniami oraz wydawnictwami i gazetami lokalnymi)
12. Kancelaria Prawna (minusy – poza wykwalifikowaną kadrą w zasadzie brak, plusy – brak kasy fiskalnej, szacunek i prestiż, wysokie dochody).
13. Agencja Reklamowo – Wydawnicza „Szyk” (minusy – konkurencja, trudności w odnalezieniu grupy docelowej, plusy – możliwość kształtowania opinii publicznej)
14. Dom Opieki Społecznej „Spokojny Senior” (minusy – ciężka praca, specyficzna grupa użytkowników, odpowiedzialność za podopiecznych niezwykle zaostrzona, plusy – dość dobre zarobki, przeświadczenie o pomocy innym, często miła atmosfera rozmów z podopiecznymi).
15. Agencja Pośrednictwa Pracy „Freelancer” (minusy – pozyskiwanie klientów, konkurencja, plusy – dość wysokie prowizje)
16. Sklep spożywczy „Smakosz” (minusy – bardzo duża konkurencja, konieczność zapewnienia odpowiedniego monitoringu i zabezpieczeń, towar szybko psujący się, plusy – możliwość zatrudnienia niezbyt wykwalifikowanej kadry)
17. Serwis komputerowy „Cyber Warrior” (minusy – pozyskanie zdolnych absolwentów lub studentów informatyki lub kierunków pokrewnych, plusy – brak jakichkolwiek problemów ze stroną, nisza na rynku)
18. Zakład Budowlano - Remontowy „Cegiełka” (minusy – znaczna konkurencja, problemy z rywalizacją o korzystne przetargi, konieczność stałego nadzoru nad pracownikami, plusy – wysokie profity)
19. Frima cateringowa „Fast Meals” (minusy – małe zapotrzebowanie społeczne, kultura jedzenia posiłków w domu, odporność lokalnej społeczności na nowinki kulinarne, plusy – niezłe zarobki)
20. Salon piękności “Wonderfull” (minusy – konkurencja, plusy – bardzo dobre zarobki)
21. Hotel dla zwierząt „Perła” (minusy – brak zwyczaju w lokalnym społeczeństwie oddawania zwierząt do hoteli na okres wyjazdu zamiast tego często są one wyrzucane po prostu na ulicę, plusy – użyteczność dla społeczności)
22. Radio „Sygnał Powiatu” (minusy – znaczna konkurencja ze strony lokalnego radia „Fama”, większość mieszkańców miasta nie słucha lokalnych rozgłośni, plusy – możliwość kształtowania gustów opinii publicznej, przydatność w trakcie kampanii samorządowej)
23. Sklep internetowy „Git” (minusy – konkurencja ze strony sklepów pokroju – Agito.pl czy portali aukcyjnych w rodzaju Allegro.pl, plusy – zasięg krajowy lub nawet międzynarodowy, rozpoznawalność, przewaga nad „tradycyjnymi sklepami”).
24. Fundacja „Human for human” (minusy – możliwe problemy z pozyskaniem funduszy, plusy – znaczna pomoc dla społeczeństwa, poczucie samorealizacji)
25. Szkoła języków obcych “Professor Home” (minusy – wariant ograniczony szkoły korepetycji „Nauka na Plus”, konkurencja na lokalnym rynku szkół języków obcych, plusy – bardzo dobre zarobki)
26. Restauracja „Masters” (minusy – brak zwyczaju chodzenia do restauracji w lokalnej społeczności, plusy – nisza na rynku, dobra reklama miasta, możliwość organizowania wielkich imprez samorządowych)
27. Klubo-kawiarnia „Postój” (minusy – konkurencja w dziedzinie pubów i klubów na terenie powiatu sochaczewskiego, mało wymagająca lokalna społeczność nieprzyzwyczajona do wyższych standardów, plusy – oryginalność, możliwość wyróżnienia się i wybicia pośród innych szarych i przeciętnych lokali tego typu)
28. Ksero „Żuk” (minusy – brak wielkich ośrodków akademickich, jedynie Wyższa Szkoła Marketingu w Sochaczewie, niewielki potencjalny popyt, plusy – w przypadku umiejscowienia w pobliżu Zespołu Szkół realna szansa na utrzymanie przedsiębiorstwa).
29. Zakład Fryzjerski „Trend” (minus – niewielkie wymagania lokalnej społeczności, konkurencja, plusy – możliwość stworzenia wizjonerskiego salonu)
30. Hurtownia „Medium” (minus – trudności w przebiciu się i zaistnieniu na lokalnym rynku, stosunkowo niewielkie zarobki, plusy – możliwość wygenerowania znaczących dochodów jedyni przy stworzeniu sieci hurtowni).
Na niniejszej stronie można - między innymi - znaleźć znaczną liczbę tekstów mojego autorstwa z takich dziedzin jak: prawo, wiedza o społeczeństwie, historia, język polski, język angielski oraz recenzje filmów i stron internetowych :)

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
stat4u