Ustaw jako stronę startową

Witam serdecznie :)

Henri Bergson

HENRI BERGSON
- krótka charakterystyka poglądów

       Henri Bergson, 1859-1941
gł. Dzieła: „Ewolucja twórcza”, „O bezpośrednich danych świadomości
”, „Materia i pamięć”, „Myśl i ruch”.
-         przeciwstawia
ł się poglądom pozytywistycznym
-         podstawową rolę przypisywał tzw. Pędowi życiowemu (elan vital)
-         istnieją wg Bergsona – 2 typy poznania:
a)      nastawione na badanie materii
b)      polegające na współ odczuwaniu
-         za prawdziwą metodę filozoficzną uznał przenoszenie się wysiłkiem intuicji do rzeczywistości konkretnej
-         tylko intuicja, wykraczająca poza ograniczenia społeczne i logiczne, dociera do rzeczywistego trwania.
Wewnętrzne doświadczenie trwania jest możliwe dzięki „ja głębokiemu”, które mieści się pod jaźnią powierzchniową”
-         czyste trwanie jest formą, którą
przybiera strumień świadomości, kiedy ja zaczyna żyć swobodnie
-         zmianom podlega jedynie ja powierzchniowe. Ja głębokie to jakby melodia naszego życia wewnętrznego, która rozwija się i jednocześnie trwa
-         istotą rzeczywistego trwania jest wchłaniająca dawne osiągnięcia wewnętrzna ewolucja, której wyrazem jest pamięć i tożsamość. Istnieć to dojrzewać, tworzyć samego siebieżycie, nieustanna twórczość, gaśnie
, gdzie pojawia się bezwład i automatyzm, wzmaga się zaś tam, gdzie dominuje wolność i działanie noszące piętno naszej osobowości


Na niniejszej stronie można - między innymi - znaleźć znaczną liczbę tekstów mojego autorstwa z takich dziedzin jak: prawo, wiedza o społeczeństwie, historia, język polski, język angielski oraz recenzje filmów i stron internetowych :)

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
stat4u