Ustaw jako stronę startową

Witam serdecznie :)

Kodeksy

 

Kodeksy 
(historyczne kodyfikacje)KODEKSY 
(PRAWO KARNE, CYWILNE, HANDLOWE, 
POSTĘPOWANIE KARNE, POSTĘPOWANIE CYWILNE)

 


PRUSY

Powszechna ordynacja sądowa dla państw pruskich 1793 (prawo cywilne procesowe)

Landrecht Pruski 1794 (prawo cywilne) *

Landrecht Pruski 1794 (prawo karne) *

Pruska Ordynacja Kryminalna 1805 (prawo karne procesowe)

Kodeks Karny Pruski 1851 (prawo karne)

Kodeks Karny Niemiecki 1871 (prawo karne) OST

Ustawa Postępowania Cywilnego dla Rzeszy Niemieckiej 1877 (prawo cywilne procesowe) * OST.

Niemiecka procedura karna 1877 (prawo karne procesowe) * OST

Kodeks cywilny niemiecki (BGB) 1896/1900 (prawo cywilne) OST.

Kodeks handlowy niemiecki 1897 (prawo handlowe)OST. 

ROSJA

Zwód Praw Cesarstwa Rosyjskiego, tom X cz. I 1832 (prawo cywilne) OST.

Prawo o małżeństwie 1836 (prawo cywilne) OST.

Rosyjska ustawa postępowania cywilnego 1864 (prawo cywilne procesowe) *OST.

Rosyjska ustawa postępowania karnego 1864 (prawo karne procesowe) * OST.

Kodeks Karany Rosyjski (tzw. Kodeks Tagancewa) 1903 (prawo karne) OST.

POLSKA

Kodeks Karny Królestwa Polskiego 1818 (prawo karne) *

Ustawa Hipoteczna 1818 (prawo cywilne) *

Prawo o Przywilejach i Hipotekach 1825 (prawo cywilne) **

Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego 1825 (prawo cywilne) **

Kodeks Kar Głównych i Poprawczych 1847 (prawo karne)

Polski kodeks postępowania karnego 1928 (prawo karne procesowe)

Polski kodeks postępowania cywilnego 1930 (prawo cywilne procesowe)

Kodeks Karny Polski 1932 (prawo karne)

Polski kodeks zobowiązań 1933 (prawo cywilne)

Kodeks handlowy polski 1934 (prawo handlowe)

FRANCJA

Kodeks Napoleona 1804 (prawo cywilne)

Francuska Procedura Cywilna 1806 (prawo cywilne procesowe)

Kodeks handlowy francuski 1807 (prawo handlowe)

Francuski kodeks procesu karnego 1808 (prawo karne procesowe)

Kodeks karny francuski 1810 (prawo karne procesowe)

AUSTRIA 

Kodeks Karny Austriacki (tzw. Josephina) 1787 (prawo karne)

Powszechna ustawa sądowa dla

Galicji Zachodniej 1796 (prawo cywilne procesowe) *

Ustawa Karna dla Galicji Zachodniej 1796 (prawo karne) @ *

Kodeks Cywilny Zachodniogalicyjski 1797 (prawo cywilne) @

Kodeks Karny Austriacki (tzw. Franciscana) 1803 (prawo karne) *

Austriacka Procedura Karna (tzw. Franciscana) 1803 (prawo karne procesowe) *

Powszechna Księga Ustaw Cywilnych (ABGB) 1811 (prawo cywilne)

Kodeks karny austriacki 1852 (prawo karne) OST.

Kodeks handlowy austriacki 1862 (prawo handlowe) OST.

Austriacki kodeks postępowania karnego (tzw. Ustawa glaserowska) 1873 (prawo karne procesowe) OST.

Austriacka ustawa o postępowaniu sądowym w cywilnych sprawach spornych 1895 (tzw. Procedura kleinowska) (prawo cywilne procesowe) OST.

Na niniejszej stronie można - między innymi - znaleźć znaczną liczbę tekstów mojego autorstwa z takich dziedzin jak: prawo, wiedza o społeczeństwie, historia, język polski, język angielski oraz recenzje filmów i stron internetowych :)

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
stat4u