Ustaw jako stronę startową

Witam serdecznie :)

Komisja Europejska

    Komisja Europejska - (określenie używane od czasu wejścia w życie przełomowego - Traktatu o Unii Europejskiej, zwanego również Traktatem z Masstricht z 7 lutego 1992 roku) jeden z najważniejszych organów w strukturze całej Unii Europejskiej, niewątpliwie jest to organ należący do grupy wykonawczych (w naszym kraju dla pełnego uzmysłowienia sobie zagadnienia można przypomnieć, iż są to między innymi Prezydent, Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów czy nawet KRRiT).

    Główne cechy omawianej instytucji to przede wszystkim

  • możliwość wydawania tzw. "rozporządzeń wykonawczych"

  • zastrzeżona jedynie dla niej (wyłączna) możliwość stosowania inicjatywy legislacyjnej (tzw.: "bezpośredniej") w kwestii prawa wspólnotowego

  • przygotowanie i opracowywanie merytoryczne propozycji wszelkich aktów prawnych

  • nadzór nad członkami UE w kwestii wdrażanie przez nie odpowiednich dokumentów i instrumentów legislacyjnych

  • prowadzenie rokowań z państwami aspirującymi do wstąpienia do UE  

W skład komisji Europejskiej wchodzi w sumie - 27 komisarzy - odpowiedników ministrów odpowiedzialnych za określone działy pracy (dokładnie tylu ile jest krajów członkowskich, jest tak od momentu wejścia w życie Traktatu Nicejskiego podpisanego 26 lutego 2001 roku) - po jednym z każdego państwa, - jeden z nich wybrany zostaje na przewodniczącego Komisji Europejskiej (reprezentującego UE na "zewnątrz") na pięcioletnią kadencję (wyboru dokonuje Rada UE, często mylona z Radą Europejską czy rzadziej z Radą Europy). Aktualnie 11 przewodniczącym w historii pozostaje były portugalski premier wywodzący się z tamtejszej partii socjaldemokratycznej - Jose Manuel Durao Barroso, który zapewne zostanie wybrany również na drugą kadencję ze względu na prowadzoną przez niego ugodową politykę zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz Unii).

Zasadniczo w trybie wyboru komisarzy główną rolę odgrywa Rada Unii Europejskiej oraz Parlament Europejski. "Polskim komisarzem" (są oni zwyczajowo bezstronni dlatego też nazwa została wzięta w cudzysłów) jest obecnie (od 4 lipca 2009 roku - data łatwa do zapamiętania ze względu na przypadający w tym terminie - dzień niepodległości w Stanach Zjednoczonych) dr nauk ekonomicznych - Paweł Samecki - komisarz do spraw polityki regionalnej (wcześniej urząd ten sprawowała prof. nauk ekonomicznych - Danuta Hübner).

Na niniejszej stronie można - między innymi - znaleźć znaczną liczbę tekstów mojego autorstwa z takich dziedzin jak: prawo, wiedza o społeczeństwie, historia, język polski, język angielski oraz recenzje filmów i stron internetowych :)

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
stat4u