Ustaw jako stronę startową

Witam serdecznie :)

Konstytucja Pruska

Charakterystyka konstytucji pruskiej z 1850 roku

· 31 stycznia 1850 – ostateczne nadanie konstytucji państwu pruskiemu

· Nawiązanie do Karty Konstytucyjnej Ludwika XVIII z 1814

· Dwuizbowy parlament, zasada kontrasygnaty aktów królewskich przez ministrów, szeroki zakres uprawnień monarchy

· Nie przesądzała kto jest suwerenem w państwie

· Katalog praw obywatelskich (wyodrębniony w pierwszej części konstytucji)

· Rządy osobiste króla (mianował, odwoływał ministrów, którzy byli przed nim odpowiedzialni, powoływał urzędników państwowych, sprawował zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi, prowadził politykę zagraniczną, miał prawo wypowiadania wojny, zawierania traktatów międzynarodowych, przysługiwała mu inicjatywa ustawodawcza, prawo sankcji ustaw, mógł rozwiązać parlament

· Władza ustawodawcza – dwuizbowy parlament.

· Izba wyższa (Izba Panów) – charakter mieszany (początkowo)

· 1853 – w izbie wyższej (Izbie Panów) pozostali wyłącznie parowie powoływani przez króla (dziedziczni oraz dożywotni), pochodzący z wyborów „odpadli”

· Specyficzny system wyborczy do Izby Poselskiej

· Wybierano ją w wyborach pośrednich, nierównych, jawnych

· Podzielenie wyborców na trzy klasy na podstawie wysokości płaconego podatku

· Elektorzy wybierali posłów, posła obowiązywał wysoki cenzus wieku (30 lat), roczny domicyl w okręgu, z którego ma być wybrany

· Czynne prawo wyborcze mieli mężczyźni, którzy ukończyli 24 i płacili jakikolwiek podatek gminny

· Obie izby miały równorzędne stanowisko w procesie ustawodawczym (przysługiwała im inicjatywa ustawodawcza, zgoda obydwu potrzebna była do przedstawienia ustawy do sankcji królewskiej).

· Władza wykonawcza – król oraz ministrowie przed nim odpowiedzialni

· Posiedzeniom ministrów przewodniczył premier

· Brak odpowiedzialności politycznej ministrów prze parlamentem

· Odpowiedzialność konstytucyjna, każda izba mogła postawić ministra w stan oskarżenia za naruszenie prawa, sądził Sąd Najwyższy

Na niniejszej stronie można - między innymi - znaleźć znaczną liczbę tekstów mojego autorstwa z takich dziedzin jak: prawo, wiedza o społeczeństwie, historia, język polski, język angielski oraz recenzje filmów i stron internetowych :)

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
stat4u