Ustaw jako stronę startową

Witam serdecznie :)

Konstytucja RP

Systematyka Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 roku


Preambuła (arenga)

Rozdział I:
Rzeczpospolita
(Art. 1 – 29)

Rozdział II:
Wolności, Prawa i Obowiązki Człowieka i Obywatela
(Art. 30 – 86)

1) Zasady Ogólne (Art. 30 – 37)
2) Wolności i Prawa Osobiste (Art. 38 – 56)
3) Wolności i Prawa Polityczne (Art. 57 – 63)
4) Wolności i Prawa Ekonomiczne, Socjalne i Kulturalne (Art. 64 – 76)
5) Środki Ochrony Wolności i Praw (Art. 77 – 81)
6) Obowiązki (Art. 82 – 86)

Rozdział III:
Źródła Prawa
(Art. 87 – 94)

Rozdział IV:
Sejm i Senat
(Art. 95 – 125)
1) Wybory i Kadencja (Art. 96 – 101)
2) Posłowie i Senatorowie (Art. 102 – 108)
3) Organizacja i Działanie (Art. 109 – 124)
4) Referendum (Art. 125)

Rozdział V:
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
(Art. 126 – 145)

Rozdział VI:
Rada Ministrów i Administracja Rządowa
(Art. 146 – 162)

Rozdział VII:
Samorząd Terytorialny
(Art. 163 – 172)

Rozdział VIII:
Sądy i Trybunały
(Art. 173 – 201)
1) Sądy (Art. 175 – 187)
2) Trybunał Konstytucyjny (Art. 188 – 197)
3) Trybunał Stanu (Art. 198 – 201)

Rozdział IX:
Organy Kontroli Państwowej i Ochrony Prawa
(Art. 202 – 215)
1) Najwyższa Izba Kontroli (NIK) (Art. 202 – 207)
2) Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) (Art. 208 – 212)
3) Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) (Art. 213 – 215)

Rozdział X:
Finanse Publiczne
(Art. 216 – 227)

Rozdział XI:
Stany Nadzwyczajne
(Art. 228 – 234)

Rozdział XII:
Zmiana Konstytucji
(Art. 235)

Rozdział XIII:
Przepisy Przejściowe i Końcowe
(Art. 236 – 243)
Na niniejszej stronie można - między innymi - znaleźć znaczną liczbę tekstów mojego autorstwa z takich dziedzin jak: prawo, wiedza o społeczeństwie, historia, język polski, język angielski oraz recenzje filmów i stron internetowych :)

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
stat4u