Ustaw jako stronę startową

Witam serdecznie :)

Konstytucja ZSRR

Konstytucja ZSRR z 1936 roku - charakterystyka

· Rada Najwyższa – niepodzielna władza państwowa

· Dwuizbowość Rady Najwyższej (Rada Związku oraz Rada Narodowości)

· Zajmowała się uchwalaniem ustaw, wybierała Radę Ministrów

· Sędziów Sądu Najwyższego, Prezydium Rady Najwyższej

· Prezydium Rady Najwyższej – kolegialne ciało liczące 32 osoby (przewodniczący, 16 zastępców, 15 członków).

· Wykonywało tradycyjne uprawnienia głowy państwa, mogło również wydawać dekrety z mocą ustawy, dokonywać interpretacji ustaw, zarządzać referendum, uchylać akty prawne rządu związkowego

· Fasadowy charakter instytucji państwowych

· Realna władza wykonawcza była wykonywana przez instancje partii komunistycznej

· (Komitet Centralny, Biuro Polityczne KPZR)

· Szczególną rolę odgrywał przewodniczący partii, który skupiał niemal całą władzę w swych rękach

· Partia komunistyczna kontrolowała wszystkie aspekty życia politycznego, gospodarczego, społecznego, kulturalnego oraz osobistego obywateli.

· Organy policji politycznej (WCzK, NKWD, GPU, KGB), metody inwigilacji i terroru

Na niniejszej stronie można - między innymi - znaleźć znaczną liczbę tekstów mojego autorstwa z takich dziedzin jak: prawo, wiedza o społeczeństwie, historia, język polski, język angielski oraz recenzje filmów i stron internetowych :)

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
stat4u