Ustaw jako stronę startową

Witam serdecznie :)

Manifest futuryzmu


Manifest futuryzmu - ocena


Manifest futuryzmu F.T.Marinettiego tak jak wymagają tego założenia gatunku zawiera przesłanie  artystyczne danego artysty ( prekursora nowego kierunku). Wykreowany przez włoskiego pisarza światopogląd zdaję się być niezwykle zwięźle i fachowo zredagowany. Niezwykłe metafory (znajdujemy się na wysuniętym cyplu stuleci) czy działające na wyobraźnie czytelnika hasła typu  - wojna, jedyną higieną świata w kilkanaście lat po publikacji tekstu urzeczywistniły się. Niezadowoleni ze spokojnego świata w jakim żyli na pocz. XXw (tzw. la bella epoce), podjudzani przez grupę fanatyków i swoje własne ambicje doprowadzili świat niemal do upadku. futuryści w pewnym stopniu dostali to czego żądali. Pozostaje jedynie postawić pytanie czy to o czym pierwotnie marzyli i czego jedynie w teorii pożądali, nie przerosło ich i nie przeraziło w praktyce. Biorąc pod uwagę okres pozytywizmu a następnie modernizmu Marinetti rzeczywiście może powiedzieć ze w pewnym sensie literatura ta głosiła hasła mało popularne dla niespokojnych i burzliwych umysłów futurystów.

Hasła pracy organicznej, asymilacji innych narodowości, równouprawnienie kobiet dla pozytywizmu czy rozczarowanie oraz niepewność jutra dla dekadentyzmu nastawione był na współpracę jednostek, ponieważ tylko razem można coś osiągnąć, (co zresztą futuryzm też potwierdza, - chcemy opiewać tłumy wstrząsane pracą). Powiedzieć jednak, że cała literatura (aż do 20 lutego 1909 roku, czyli daty opublikowania manifestu przez Le Figaro ) sławiła jedynie nieruchome zamyślenie, ekstazę i marzenie senne to moim zdaniem duża przesada. Chociażby romantyzm to epoka, która wywarła ogromny wpływ na ruchy i spiski niepodległościowe w Polsce, to czas w którym mieszkańców dawnej Rzeczpospolitej coraz rzadziej dzielono na chłopów, mieszczan czy szlachtę a nazywano narodem. Postacie Konrada Wallenroda, Kordiana, hrabiego Henryka czy Konrada z III cz. Dziadów stanowiły dla naszych przodków moralny drogowskaz, wskazówkę (np. jak walczyć z silniejszym wrogiem) czy też zmuszały do postawienia sobie pytania o to, co w naszym życiu jest najważniejsze.

Ktoś może powiedzieć ze romantyzm nie pozwolił odzyskać Polsce niepodległości, że nasz naród poniósł sromotne klęski w postaci np. przegranych powstań (a co za tym idzie ich konsekwencji) można mówić ze mieszkańcy dawnej Rzeczpospolitej nie potrafili się zjednoczyć w walce z zaborcą, zapomnieli coś jest ich prawdziwą ojczyzną. Być może wielu rzeczywiście zapomniało ale tych co znali swą tożsamość narodową było coraz więcej i to gł. dzięki takim ludziom jak Mickiewicz, Słowacki czy Krasiński. To nasi wielcy wieszczowie przygotowali grunt do wyzwolenia Rzeczypospolitej z kajdan niewoli. Oni mieli siłę niemal boską, bo umieli sprawić by nasz naród powstał i zwyciężył w nierównej walce. Polscy poeci nie nawoływali do eliminacji innych ras czy niszczenia dorobku cywilizacji, oni wierzyli w pozytywny sens swojej poezji, który ma przynieść sprawiedliwość i urzeczywistnić się w postaci wskrzeszenia ukochanego kraju.  Jeśli więc ktoś mówi że  literatura minionych czasów nie wiele ma wspólnego z życiem i jego realiami to albo jest człowiekiem niedouczonym albo stara się w propagandowy sposób wmówić to innym i zdobyć dodatkowe uzasadnienie dla swojego pseudoprogramu. Szczególnie prowokacyjne treści występują w punkcie 9 oraz 10 . Wojna jako jedyna higiena świata, militaryzm oraz dziwnie pojmowany patriotyzm (raczej nacjonalizm) to hasła ewidentnie podjudzające do wojny (jeśli nie światowej, to przynajmniej konfliktu lokalnego, czy też czystki etnicznej – np. ZSRR czy III Rzesza). Według mnie trudno zdefiniować czy są to jedynie slogany wymyślone na potrzeby manifestu czy też rzeczywiste przekonania autora i osób identyfikujących się z nim, (czyli ogólnie rzecz biorąc futurystów).

Oprócz tych mało tolerancyjnych w stosunku do innych nacji treści (ksenofobia) występują też inne takie jak postulaty zniszczenia dotychczasowego dziedzictwa kulturowego i stworzeniawszystkiego od podstaw. Wyzbycie się moralizmu i utylitaryzmu powoduje ze świat przedstawiony przez futurystów zdaje się być oparty na twardym i często niesprawiedliwym kulcie siły oraz przydatności do społeczeństwa. Dziwi i zastanawia zarazem postawa Marinettiego w stosunku do kobiet, które mają być traktowane przez jego i jemu podobnych jako niemalże podgatunek. Futuryści to grupa artystyczna (w tym przypadku literacka), której członkowie utożsamiali piękno z walką. Traktowali dziedzictwo kulturowe jako niepotrzebne obciążenie, którego należy się pozbyć i stworzyć świat od podstaw. Odrzucali moralizm, wszelkie przejawy feminizmu oraz utylitaryzm.  Ich sztandarowe cechy to: Odwaga, śmiałość oraz  bunt, hasło: Ryczący automobil jest piękniejszy od Nike z Samotraki.

Futuryści odcinali się od jakichkolwiek poprzedników uważali się za twórców awangardy przyszłości. Byli pod wrażeniem nowocześniej cywilizacji oraz urbanizacji, dostrzegali jej zalety zapominając jednocześnie o wadach. Zwalczali tradycję, radykalnie przekształcając język poetycki (chaos w składni, leksyce oraz interpunkcji). Negowali znaczenie wybitnych jednostek, uważali że człowiek nie jest w stanie zrobić niczego będąc osamotnionym. Wzywali do nienawiści rasowej (wojna – jedyna higiena świata). Ich głównym przedstawicielem we Włoszech a zarazem twórcą pierwszego manifestu był Filippo Tommaso Marinetti.   

 
Na niniejszej stronie można - między innymi - znaleźć znaczną liczbę tekstów mojego autorstwa z takich dziedzin jak: prawo, wiedza o społeczeństwie, historia, język polski, język angielski oraz recenzje filmów i stron internetowych :)

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
stat4u