Ustaw jako stronę startową

Witam serdecznie :)

Matura 2009 Angielski

Matura 2009 - ANGIELSKI - najważniejsze wyrażeniaMATURA 2009 ( i następne) 


Pytania / Zapytania

I am writing to enquire about … -
Piszę z zapytaniem odnośnie ...

Could You please send me futher details about ... ? – Czy moglibyście przesłać mi dalsze informacje na temat … ?

I look forward to hearing from You soon – Czekam z niecierpliwością na Waszą szybką odpowiedź

I would appreciate a reply at your earliest convenience – Byłbym wdzięczny za w miarę szybką odpowiedź


Podanie o Pracę

I am writing in response to / (with regard to) Your advertisment which appeared in “Rzeczpospolita” (for example) on 25 May 2008 (for example) –
Piszę w odpowiedzi na (w odniesieniu do) Waszego ogłoszenia, które ukazało się w “Rzeczpospolitej” (na przykład) w dniu 25 maja 2008 (na przykład).

I would like to apply for the position of (post of) – Chciałbym ubiegać się o pozycję …


Reklamacja

I am writing to complain about –
Piszę do Państwa z reklamacją dotyczącą

I want to express my strong dissatisfaction with – Chcę wyrazić swoje głębokie niezadowolenie z


I would therefore be grateful if You could consider a full refund of –
Dlatego byłbym bardzo wdzięczny, gdybyście Państwo mogli rozważyć całkowity zwrot pieniędzy w wysokości

(Nevertheless) I hope You will replace (the faulty DVD) – (Niemniej) mam nadzieję, że wymienicie Państwo (uszkodzone DVD)

I demand a full refund – Żądam całkowitego zwrotu (moich pieniędzy)


Zaproszenie

You are invited to attend (a conference) –
Jest Pan / Pani zaproszon-y/a do uczestnictwa (w konferencji)

I would be delighted to attend – Byłoby mi niezmiernie miło uczestniczyć w ...

I would be honoured to take part in ... – To byłby dla mnie zaszczyt wziąć udział w…

I am afraid I am unable to attend … - Obawiam się, że nie będę mógł uczestniczyć w...

Please come to (Mike’s) birthday party (nieformalne zaproszenie) – Proszę przyjdź na przyjęcie urodzinowe Mike’a

Please come to dinner on… (data) – Proszę przyjdź na obiad (data)


Przeprosiny

I am writing to You about / with reference to / with regard to … –
Piszę do Ciebie w sprawie / w odniesieniu / w związku z ...

I would like to apologise for… - Chciałbym przeprosić za …

Please accept my sincere apology … - Proszę przyjąć moje szczere przeprosiny 
Na niniejszej stronie można - między innymi - znaleźć znaczną liczbę tekstów mojego autorstwa z takich dziedzin jak: prawo, wiedza o społeczeństwie, historia, język polski, język angielski oraz recenzje filmów i stron internetowych :)

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
stat4u