Ustaw jako stronę startową

Witam serdecznie :)

Oswiecenie

"Honeste Vivere, Alterum non Laedere, Suum Cuique Tribuere"

  Prawo - próba zdefiniowania pojęcia w czasach Europejskiego Oświecenia

Droit (jurisprudence) , autor A.G. Boucher d'Argis

Prawem (ius) jest wszystko, co zdaje się zgodne z rozumem, sprawiedliwością, słusznością oraz sztuką aequi et boni. Jednakże pojęcia sprawiedliwości, prawa słuszności i prawoznawstwa są pod pewnymi względami różne.

Sprawiedliwość jest cnotą, która polega na tym, by dać każdemu, co mu się należy, prawo - to stosowanie tej cnoty, a prawoznawstwo - to nauka prawa.

Słuszność bywa nieraz przeciwstawna prawu, zwłaszcza jeśli rozumie się przez nie rygorystyczne podporządkowanie literze ustawy. Ponieważ słuszność jest ważniejsza od wszystkich ustaw, pomija się je, gdy słuszność zdaje się tego wymagać.

Istotę prawa wyrażają najlepiej te trzy zdania: żyć uczciwie, nie szkodzić nikomu i dać każdemu, co mu się należy.

Dokonuje się poza tym wielu przedmiotowych podziałów prawa.

Mamy więc prawo naturalne, prawo narodów i prawo cywilne, prawo publiczne i prywatne, prawo cywilne i kanoniczne, prawo pisane i zwyczajowe, a także wiele innych podziałów.


Montesquieu (Monteskiusz)

"De l`Esprit des Lois" ("O Duchu Praw") 

Księga VI

Rozdział XII

"Doświadczenie poucza, iż w krajach, w których kary są łagodne, działają one na obywateli tak samo jak gdzie indziej wielkie (...)

Nie trzeba wieść ludzi krańcowymi drogami; trzeba oszczędnie obchodzić się ze środkami, jakie natura nam daje do prowadzenia ich. Niech kto zbada przyczynę wszelkiego skarżenia; ujrzy, iż tkwi ona w bezkarności zbrodni, a nie w umiarkowaniu kar (...)

Często prawodawca, który chce poprawić jakieś zło, myśli jedynie o tej naprawie, ma oczy otwarte na ten jeden przedmiot, zamknięte zaś na ujemne następstwa. Skoro zło raz usunięto, widzi się tylko srogość prawodawcy: ale pozostaje w państwie skaza, którą ta srogość wydała, dusze są zatrute, przywykłe do despotyzmu (...)
"

Jeremi Bentham


"Wprowadzenie do Zasad Moralności i Prawodawstwa"

"An introduction to the principles of morals and legislation"

"Ogólnym celem, do którego dążą lub powinny dążyć wszystkie prawa, jest zwiększać w całości szczęście społeczeństwa, a wobec tego przede wszystkim wykluczyć w miarę możności wszystko, co ma tendencję do pomniejszania tego szczęścia, innymi słowy, wykluczyć szkodę (...)

Sztuka prawodawcza (...) poucza, w jaki sposób ogół ludzi stanowiący społeczeństwo może być nastawiony na sposób postępowania w całości najlepiej prowadzący do szczęścia całego społeczeństwa z pomocą motywów podsuwanych przez prawodawcę (...)
"

Kajetan Filnagieri


"Nauka Prawodawstwa"

"La scienza della legislazione"


"Najpierwszym celem prawodawstwa kryminalnego to być powinno aby na złośliwych rzucało postrach, a niewinności zaręczało najwyraźniejsze bezpieczeństwo (...)"

Na niniejszej stronie można - między innymi - znaleźć znaczną liczbę tekstów mojego autorstwa z takich dziedzin jak: prawo, wiedza o społeczeństwie, historia, język polski, język angielski oraz recenzje filmów i stron internetowych :)

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
stat4u