Ustaw jako stronę startową

Witam serdecznie :)

Passive Voice - Strona Bierna

Tworzenie Strony Biernej (Passive Voice)

 

Warto zapamiętać konstrukcję dla kolejnych grup czasów oraz czasowników modalnych

****************************************************************


a) Czasowniki Modalne (np.: may, might, should, could etc etc ), (III forma z tabelki, odmiana "gone" od "go" jest jedynie przykładowa), czasownik posiłkowy "be" jest nieodmienny, natomiast na początku każdego wersu podana jest forma (twierdząca i przecząca, czyli np.: may be gone lub may not be gone)

Konstrukcja czasowników modalnych dla zdań wyrażonych w czasie teraźniejszym oraz przyszłym

may/ may not + be + III forma czasownika z tabelki (np.: I - go, II - went, III - gone)
might / mightn't + be + III forma czasownika z tabelki (np.: I - go, II - went, III - gone)
should / shouldn't + be + III forma czasownika z tabelki (np.: I - go, II - went, III - gone)
could / couldn't + be + III forma czasownika z tabelki (np.: I - go, II - went, III - gone)
must / mustn't + be + III forma czasownika z tabelki (np.: I - go, II - went, III - gone)
ought to / ought to (bez zmian)  + be + III forma czasownika z tabelki (np.: I - go, II - went, III - gone)
can / can't + be + III forma czasownika z tabelki (np.: I - go, II - went, III - gone)

Konstrukcja czasowników modalnych wyrażona dla zdań w czasie przeszłym, różni się jedynie występowaniem zamiast "be" (w czasach teraźniejszym i przyszłym) "have been", poza tym elementem wszystko inne jest bez zmian, nadal występuje III forma czasowników z tabelki lub z końcówką - "ed" (czyli tzw. "past participle"), przykładowo:

may/ may not + have been (!!! - jedyna zmiana w stosunku do czasu teraźniejszego i przyszłego w konstrukcji Passive Voice z modalnymi czasownikami) + III forma czasownika z tabelki (np.: I - go, II - went, III - gone)

****************************************************************


b) Czasy z grupy "Simple" (czyli "Proste")

A Home / Homes + is/are _(w Present Simple) was/were _ (w Past Simple) will be _ (w Future Simple) III forma (np.: built - tzw. past participle (z tabelki angielskich czasowników nieregularnych lub z dodaniem końcówki - ed)

przykładowo (for example)

She build a home (stron czynna_ Present Simple), tłumaczenie - Ona zbudowała dom
A home is bulit (strona bierna_ Present Simple), tłumaczenie - Dom został zbudowany (osoba, która tego dokonała nie jest istotna w konstrukcji strony biernej, ważna jest sama czynność, efekt)

She built a home (strona czynna_ Past Simple, uwaga: zauważmy, iż czasownik "budować" - build ma taką samą formę II oraz III), tłum. Ona zbudowała dom.
A home was built (strona bierna_ Past Simple), tłum. Dom został zbudowany.

She will build a home (strona czynna_ Future Simple), tłum. Ona zbuduje dom.
A home will be built (strona bierna_Future Simple), tłum. Dom zostanie zbudowany.

****************************************************************

c) Czasy z grupy "Continuous" (czyli "Ciągłe")

A home / homes - is/are _ (Present Continuous), was/were _ (Past Continuous) + being (nieodmienny) + forma czasownika "past participle" (III forma tabelki angielskich czasowników nieregularnych lub końcówka "ed")

przykładowo (for instance)

She is building a home (strona czynna_ Present Continuous), tłum. Ona buduje dom.
A home is being built (strona bierna_ Present Continuous), tłum. Dom jest budowany.

She was building a home (strona czynna_ Past Continuous), tłum. Ona budowała dom.
A home was being built (strona bierna_Past Continuous), tłum. Dom był budowany.

****************************************************************

d) Czasy z grupy "Perfect" (czyli "Złożone")

A home / homes + has / have (Present Perfect), had (Past Perfect), will have (Future Perfect) + been (nieodmienne) + III forma (past participle)

przykładowo (for instance / for example / exempli gratia - e.g.)

She has build a home (strona czynna_ Present Perfect)
A Home has been built (strona bierna_Present Perfect)

She had built a home (strona czynna_Past Perfect)
A Home had been built (strona bierna_Past Perfect)

She will have built a home (strona czynna_Future Perfect)
A home will have been built (strona bierna_Future Perfect)

****************************************************************

Na niniejszej stronie można - między innymi - znaleźć znaczną liczbę tekstów mojego autorstwa z takich dziedzin jak: prawo, wiedza o społeczeństwie, historia, język polski, język angielski oraz recenzje filmów i stron internetowych :)

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
stat4u