Ustaw jako stronę startową

Witam serdecznie :)

RFN po 1945

Historia Niemiec po zakończeniu II Wojny światowej

· 8 maja 1945 – bezwarunkowa kapitulacja III Rzeszy

· podział na cztery sfery okupacyjne

· demilitaryzacja, denazyfikacja, dekartelizacja, demokratyzacja

· 1947 – USA i UK łączą swoje strefy dla celów gospodarczych (Bizonia)

· 1949 – do Bizonii dołącza strefa francuska (Trizonia)

RFN

· 1949 – ustawa zasadnicza

· 1955 – przyznanie pełnej suwerenności

· zasada federalizm, suwerenności ludu, podziału władz

· socjalne państwo

· Parlament Federalny (Bundestag) oraz Rada Związku (Bundesrat)

· Bundestag wybierany na 4 lata w demokratycznych wyborach (uprawnienia ustawodawcze w sprawach zastrzeżonych do kompetencji organów wspólnych federacji).

· Rada Związkowa (Bundesrat) – zasiadali przedstawiciele rządów krajów związkowych

· System kanclerskich rządów parlamentarnych

· Prezydent wybierany na 5 lat, przez Zgromadzenie Federalne

· Szeroki katalog praw obywatelskich (charakter praw naturalnych)

NRD

· 1949 – ustawa zasadnicza

· państwo partyjne

· Izba Ludowa, Rada Ministrów, Rada Państwa

· SED (partia komunistyczna)

· STASI (aparat bezpieczeństwa)

· Państwo totalitarne

Zjednoczenie Niemiec

· 3 października 1990

Na niniejszej stronie można - między innymi - znaleźć znaczną liczbę tekstów mojego autorstwa z takich dziedzin jak: prawo, wiedza o społeczeństwie, historia, język polski, język angielski oraz recenzje filmów i stron internetowych :)

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
stat4u