Ustaw jako stronę startową

Witam serdecznie :)

Republika Weimarska

Republika Weimarska - ogólna charakterystyka założeń ustrojowych oraz głowy państwa

· czerpała wzory z demokracji parlamentarnej Francji oraz doświadczeń ustrojowych Stanów Zjednoczonych (pozycja prezydenta, system federalny)

· Zasada suwerenności ludu

· Szeroki katalog praw obywatelskich (praw socjalnych, ekonomicznych)

· Odwołania do elementów demokracji bezpośredniej (referendum ludowe)

Prezydent

· wybierany na okres 7 lat w wyborach powszechnych

· Mianowanie i odwoływanie kanclerza, ministrów oraz innych urzędników Rzeszy

· Zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi, zawieranie umów międzynarodowych, reprezentowanie państwa na zewnątrz

· Nie dysponował prawem weta zawieszającego

· Mógł poddać każdą ustawę pod referendum ludowe

· Mógł rozwiązać Sejm Rzeszy

· Wydawał rozporządzenia, które jednak wymagały kontrasygnaty kanclerza lub odpowiedniego ministra

· Szczególne uprawnienia przysługiwały prezydentowi w razie „poważnego naruszenia, lub zagrożenia bezpieczeństwa publicznego o porządku w państwie”

· Na wniosek Sejmu Rzeszy prezydent mógł być pociągnięty do odpowiedzialności prawnej przed Najwyższym Trybunałem Państwowym Rzeszy

· Możliwość egzekwowania politycznej odpowiedzialności prezydenta (w przypadku utraty zaufania Sejmu, przegłosowanej większością 2/3 rozstrzygnięcie sprawy odwołania prezydenta ze stanowiska przekazywano ogółowi obywateli w drodze referendum). 

Geneza i Narodziny - Republiki Weimarskie

· Klęska II Rzeszy Niemieckiej w I wojnie światowej

· Fala rewolucyjnych wystąpień pod koniec 1918

· Abdykacja cesarza Wilhelma II

· Zastąpienie ustroju monarchicznego ustrojem republikańskim

· 5 sierpnia 1919 – Zgromadzenie Narodowe uchwala nową konstytucję

Okresy w dziejach Republiki Weimarskiej

· A) 1919 – 1923 – okres koalicji większościowych (kres – upadek rządu Stresemanna)

· B) 1923 – 1930 – funkcjonowanie gabinetów mniejszościowych

· C) 1930 – 1933 – gabinety prezydenckie

Schyłek Republiki Weimarskiej, początek III Rzeszy

· 1932 – Hitler wygrywa wybory

· 31 stycznia 1933 prezydent Paul von Hindenburg powierzył urząd kanclerza Hitlerowi

· 22 luty 1933 – zawieszono niektóre konstytucyjne prawa i wolności

· 22 marca 1933 ustawa o pełnomocnictwach dla rządu (prawo wydawania ustaw, nawet jeśli ich przepisy odbiegały od norm konstytucji)

· marzec 1933 – z życia politycznego wyeliminowano komunistów

· lipiec 1933 – ustawa rządowa zabraniająca tworzenia partii politycznych

· 30 stycznia 1934 – likwidacja federalnej struktury państwa

· luty 1934 – zniesiono Radę Rzeszy

· 31 lipca 1934 – ustawa o połączeniu urzędu prezydenta i kanclerza

· 1 sierpnia 1934 – Hitler znosi odrębność urzędu prezydenta

· 1937 – ustawa zobowiązująca wszystkich urzędników do składania przysięgi na wierność Hitlerowi

Na niniejszej stronie można - między innymi - znaleźć znaczną liczbę tekstów mojego autorstwa z takich dziedzin jak: prawo, wiedza o społeczeństwie, historia, język polski, język angielski oraz recenzje filmów i stron internetowych :)

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
stat4u