Ustaw jako stronę startową

Witam serdecznie :)

Sarmatyzm w Polsce

Sarmatyzm w Polsce

  1. XVII wiek - apogeum potęgi polskiej (ok. mln km2, dokładnie 990 tys. km2)
  2. Kultura tego okresu należy do europejskiej awangardy.
  3. Polacy są w tym czasie świetnie wykształceni (studiują na najlepszych ówczesnych uniwersytetach, znają doskonale języki obce, głównie włoski i francuski)
  4. Obywatele Rzeczpospolitej mają poczucie narodowej dumy i nie przejawiają żadnych kompleksów w stosunku do ludów zachodnio-europejskich.
  5. Kultura sarmacka nie tylko dorównuje innym kulturą światowym, ale je również wyprzedza.
  6. Od połowy XVII wieku, po rządach Zygmunta III Wazy rozpoczyna się stopniowo początek kryzysu Rzeczpospolitej.
Sarmatyzm - zespół cech przypisywanych obyczajowości, umysłowości, kulturze i literaturze warstwy szlacheckiej w Polsce od schyłku XVI wieku do końca wieku XVIII.

Do głównych cech sarmatyzmu zalicza się najczęściej - spopularyzowany w II połowie XVI wieku mit wskazujący, że szlachta polska wywodzi się z legendarnej starożytnej Sarmacji, co daje jej szczególną pozycję i uprawnienia w stosunku do innych klas społecznych, zwłaszcza chłopów.

Idealizowanie ziemiańsko-patriarchalnego stylu życia, opartego na ortodoksyjnie i dewocyjnie rozumianej religii katolickiej (sarmatyzm ostro zwalczał innowierców). Tradycjonalizm wyróżniający się niechęcią do wszelkich nowości i cudzoziemskich wzorów, graniczący z nacjonalizmem. Lubowanie się w przepychu, wystawności, nieumiarkowanie w jedzeniu, piciu, strojach.

Traktowanie dziejów Polski w kategoriach mejsanizmu, jako tzw. "przedmurza chrześcijaństwa" (antemurale christianitatis). Skłonność do patetycznej retoryki, nasycenie języka polskiego słowami i wyrażeniami zaczerpniętymi z łaciny (tzw. "makaronizmy").

 
Na niniejszej stronie można - między innymi - znaleźć znaczną liczbę tekstów mojego autorstwa z takich dziedzin jak: prawo, wiedza o społeczeństwie, historia, język polski, język angielski oraz recenzje filmów i stron internetowych :)

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
stat4u