Ustaw jako stronę startową

Witam serdecznie :)

Socjologia.Zapiski

Socjologia Prawa -
luźne zapiski z wykładów

 • "Gdzie rodzi się prawnik ?"
 • Badania socjologiczne (ławnicy, adwokaci, sędziowie itd.)
 • Zderzenie się ludzi (płaszczyzn) różnych profesji
 • Koncepcje typowe dla socjologii zachowań
 • "teoria interakcji społecznych"
 • Zjawisko patologiczne w wymiarze sprawiedliwości (korupcja)
 • gwałtowne zmiany (mass media)
 • prof. Turowski - wybitny socjolog, - kategoria zawodów i opisywania poprzez identyfikację grup zawodowych nabiera coraz większego znaczenia, jednostka - wymiar życia, biografii człowieka
 • W społeczeństwie industrialnym rolę społeczne (zawodowe) stały się kręgosłupem społeczeństwa
 • podejście funkcjonalne - Parson / Melton, element różnicowania się struktury społecznej (heterologiczność struktury, zróżnicowanie)
 • zmiany świadomości grupowej, różne mentalne obrazy świata
 • specjalizacja zawodowa (identyfikacja świata poprzez "rolę zawodowe" - pełnione przez siebie)
 • "Zawód uznawany za początek społeczeństwa"
 • "Ludzie niejednakowych zawodów pełnią różne role w społeczeństwie"
 • Zawody prawnicze - tym co jest wspólne - to wiedza zdobywana na studiach prawniczych
 • społeczeństwo homogeniczne (bardziej jednorodne) - wspólny cel - godziwa zapłata za wykonywanie pracy (jednorodny, często główny motyw)
 • przepaść - "przestaje istnieć" (inaczej niż w społeczeństwach arystokratycznych)
Zmiany cywilizacyjne prowadzą do różnicowania się społeczeństw
· M. Luman - Max Weber - "prawo i pieniądze" - konwencjonalny, umowny sposób (forma konwencji) - medium przekazujące informacje
· symbolicznie - wymiana,
· praktycznie - pewna forma przyjęta w społeczeństwie, konwencja
· "granice medialności pieniądza"
· pieniądze - "nie potrafią zmienić mentalności ludzi"
· Dla sukcesu ważne są pieniądze, ale ważne jest także "coś" więcej
· proces profesjonalizacji (równolegle proces komercjalizacji zawodu)
· Harold Berman "Prawo i Rewolucja" PWN 1995 - "prawem zajmuj się jedynie specjaliści", rekrutacja osób ma charakter zamknięty (studia prawnicze + aplikacja)
· Tylko ludzie określonego profilu
· Kształcenie do tych zawodów dokonuje się w specjalnej instytucji (np. uniwersytecie)
· Etos zawodów prawniczych
· Cechy „wolnych zawodów” wg Pearson’a:
· - wykształceni w duchu tradycji kultury prawnej
· - powinni być zintegrowani z kulturą prawną (element ich osobowości)
· - ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie i rozwój kultury prawnej
· „Prawnik nie jest sługą ani swojego klienta, ani żadnej grupy (...) prawni jest reprezentantem prawa oraz państwa, które to prawo tworzy”
· prof. Skąpska, źródło komercjalizacji – „aspektywność funkcjonalna prawników”
· gdyby klient wiedział co ma robić, nie zasięgałby rady prawnika
· przewaga prawników w społeczeństwie wyraża się w kompetencjach technicznych („potrafią odnaleźć się w prawie”)
· proces socjalizacji prawnej
 
Ø Prawnicy, którzy nie przyswoili elementów (treści) kultury prawnej, tradycji prawnej – dewiacja
Ø 1) Patologia – nadmierna uległość wobec nacisków ze strony klienta (np.: naginanie czy wręcz łamanie prawa zgodnie z wymaganiami klienta), „falandyzacja prawa”
Ø 2) Typ dewiacji – „przesadny formalizm prawny czy prawniczy”, gdy niezależnie od zdrowego rozsądku interpretuje się prawo („lex” – litera prawa, ustawa, „ius” – duch prawa, interpretacja prawna), gdy prawnik jest nadmiernym formalistom, osoba „kompulsywna” (uzależniona od natręctw)
Ø 3) Sytuacja patologiczna – „nadmierny sentymentalizm”, czasami wygranie sprawy staje się osobistą satysfakcją (ambicją) prawnika
Ø W czym wyrażają się kompetencje techniczne prawników ?
Ø Przeciętny obywatel ma trudności z przyswojeniem prawa (sformalizowanie norm), teksty pisane specjalnym językiem (występujące różnice z potocznym)
Ø Ogromna ilość obowiązujących przepisów
Ø Stosowanie prawa podlega określonym regułom, „rytuałom” (skomplikowane procedury)
Ø Zapotrzebowanie na prawników wzrosło w latach 90. XX wieku (transformacja ustrojowa, gospodarcza)

Na niniejszej stronie można - między innymi - znaleźć znaczną liczbę tekstów mojego autorstwa z takich dziedzin jak: prawo, wiedza o społeczeństwie, historia, język polski, język angielski oraz recenzje filmów i stron internetowych :)

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
stat4u