Ustaw jako stronę startową

Witam serdecznie :)

Stein-Hardenberg

Reformy Steina – Hardenberga

* dwaj pruscy ministrowie

* reforma zarządu centralnego (likwidacja dawnych kolegialnych organów ministerialnych, wprowadzenie ministrów odpowiedzialnych przed królem)

* 1817 – powołano Radę Prywatną (charakter ciała doradczego)

* reforma zarządu terytorialnego (1815, likwidacja kamer wojny i domen, powołanie prowincji z nad prezydentem na czele, te zaś dzieliły się na obwody regencyjne (prezydenci regencji na czele) a następnie na powiaty (landlraci) oraz gminy (wójt)

* 1808 stworzenie samorządu miejskiego (rady miejskie)

* Reforma skarbowa (wprowadzenie jednolitego systemu podatkowego, ujednolicenie aparatu ścigania należnych podatków)

* Reforma sądownictwa (oddzieleni sądownictwa od administracji, umacnianie zasady niezawisłości sędziowskiej)

* Reforma wojskowa (zniesienie monopolu szlachty na stopnie oficerskie, obciążenie w równym stopniu całej ludności obowiązkiem służby wojskowej)

* Nowa organizacja armii generał Scharnhorst

* Reforma społeczna (edykt 1807 znoszący poddaństwo chłopów, umożliwienie nabywania przez mieszczaństwo dóbr ziemskich, szlachta mogła wykonywać zawody uważane dotychczas za mieszczańskie)

* 1810 – zniesienie cech, wolność przemysłowa

* 1811 – zasady nabywania ziemi przez chłopów (pruska droga rozwoju kapitalizmu, uwłaszczenie chłopów, bogactwo junkrów)


Na niniejszej stronie można - między innymi - znaleźć znaczną liczbę tekstów mojego autorstwa z takich dziedzin jak: prawo, wiedza o społeczeństwie, historia, język polski, język angielski oraz recenzje filmów i stron internetowych :)

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
stat4u