Ustaw jako stronę startową

Witam serdecznie :)

Test - Polski

Matura - Język Polski - test część I/II

1. Która z podanych niżej postaci literackich nie była bohaterem „Lalki” Bolesława Prusa ?
 a) Izabela Łęcka
b) Ignacy Rzecki
c) Julian Ochocki
d) Dr Tomasz Judym

2. Czy Kmicic jako Babinicz brał czynny udział w obronnie Jasnej Góry ?
a) tak
b) nie

3. „Potop” jak i cała Trylogia zaliczane są do ... (określ przynależność gatunkową utworu, wskaż wszelkie możliwe poprawne odpowiedzi)
a) powieść historyczna
b) powieść dokumentalna
c) powieść spod znaku Waltera Scotta
d) gawęda szlachecka
e) epopeja

4. „Stopiło się w nim dwu ludzi: romantyk sprzed roku sześćdziesiątego i pozytywista z siedemdziesiątego”. Cytat ten pochodzi z „Lalki” Bolesława Prusa kogo opisuje ?
a) Mraczewskiego
b) Hrabinę Joannę Karolową
c) Tomasza Łęckiego
d) Stanisława Wokulskiego

5. Akcja powieści "Ogniem i Mieczem" rozgrywa się ?
a) w latach 1648-1651 w okresie powstania Chmielnickiego na Ukrainie
b) w roku 1410 podczas pamiętnej bitwy pod Grunwaldem
c) w roku 1683 podczas odsieczy wiedeńskiej
d) w latach 1914-1918 podczas I wojny światowej

6. W powieści „Ogniem i Mieczem” przeplata się wątek walk polsko-kozackich z miłością ... ?
a) Jana Skrzetuskiego i Aleksandry Billewiczówny
b) Pana Wołodyjowskiego i Azji Tuchaj-Beja
c) Bohuna Chmielnickiego i Heleny Kurcewiczówny
d) Jana Skrzetuskiego i Heleny Kurczewiczówny

7. Doktor Judym z „Ludzi Bezdomnych” Stefana Żeromskiego jest ?
a) konformistą
b) nonkonformistą

8. Czy Doktor Judym zrezygnował z małżeństwa z Joasią Podborską ?
a) tak
b) nie

9. „(...) To jest straszna rzecz, kiedy się idzie tak spokojnie na śmierć. To jest znacznie trudniejsze od strzelania. Bohater powstania w getcie żyje z kompleksem ocalonego z piekła zagłady, świadka śmierci wielu tysięcy jego rodaków. Skoro zginęli inni, pyta, z jakiego powodu ja ocalałem? Czy jest taka miara, według której można rozstrzygnąć, kto ma prawo żyć (...)” – kto wypowiada te dramatyczne słowa ?
a) Hanna Krall
b) Mordechaj Anielewicz
c) Profesor Jan Moll
d) Marek Edelman

10. Czy Marek Edelman był po II wojnie światowej kardiologiem ?
a) tak
b) nie

11. Cytat znajdujący się na początku powieści „Inny świat. Zapiski sowieckie” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego stanowi nawiązanie do utworu?
a) do powieści Fiodora Dostojewskiego pt.: „Zapiski z martwego domu” (w Polsce wydanej pod tytułem „Wspomnienia z domu umarłych”).
b) do powieści Fiodora Dostojewskiego pt.: „Zbrodnia i Kara”
c) do powieści Michaiła Bułhakowa pt.: „Mistrz i Małgorzata”
d) do dzieła Aleksandra Sołżenicyna „Archipelag GUŁAG”

12. Czy Gustaw Herling-Grudziński zgadza się na akceptowanie „relatywizmu moralnego” ?
a) tak
b) nie

13. Kto był przewodnikiem duchowym Kordiana w młodości ?
a) Grzegorz
b) Ksiądz
c) Grażyna
d) Alf-Walter

14. Czy losy Kordiana „pozostają otwarte”, czy wiadomo, że adiutant zdąży z ułaskawieniem ? czy też pluton egzekucyjny przed którym stoi zastrzeli bohatera ?

a) tak
b) nie

15. „Nie zginąłeś! – woła bohater – o cóż za szczęście!” – kto i do kogo krzyczy tak w „Przedwiośniu” ?

a) Seweryn Baryka do Cezarego Baryki
b) Cezary Baryka do Szymona Gajowca
c) Szymon Gajowiec do Lulka
d) Cezary Baryka do Seweryna Baryki

16. „Boicie się czynu, wielkiej reformy agrarnej, nieznanej przemiany starego więzienia. (...) Jaką wy macie ideę Polski w tym świecie nowoczesnym ? Polsce trzeba na wielkiej idei! Niech to będzie reforma rolna, stworzenie nowych przemysłów, czyn wielki, którym ludzie mogliby oddychać jak powietrzem. Tu jest zaduch” – Czy młody Baryka wypowiada te słowa w dyskusji z prezydentem Stanisławem Wojciechowskim ?
a) tak
b) nie

17. Jaką idee uosabia Konrad z III części „Dziadów” Adama Mickiewicza ?

a) idee winkelridyzmu
b) idee promoteizmu

18. W jakim utworze mamy do czynienia z „widzeniem księdza Piotra”, „wielką improwizacją” oraz mistyczną liczbą „44” ?
a) w „Księgach Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego” Adama Mickiewicza
b) w „Grażynie” Adama Mickiewicza
c) w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza
d) w „III. części Dziadów” Adama Mickiewicza

19. Anafora to (zaznacz poprawne odpowiedzi) ?
a) celowe powtórzenie tego samego słowa lub zwrotu na początku kolejnych segmentów wypowiedzi
b) jest stosowana w poezji i oratorstwie
c) środek popularny w poezji barokowej

20. Który z podanych niżej pisarzy nie tworzył w okresie renesansu (odrodzenia) ?
a) Jan Kochanowski
b) Łukasz Górnicki
c) Mikołaj Rej
d) Thomas More
e) Wiliam Shakespeare
f) Daniel Defoe

Odpowiedzi do przykładowego testu z języka polskiego

1) Doktor Tomasz Judym był głównym bohaterem powieści Stefana Żeromskiego pod tytułem „Ludzie Bezdomni”
2) Tak
3) Wszystkie odpowiedzi są poprawne (od a do e)
4) Chodzi tu oczywiście o odpowiedź d” – Stanisław Wokulski
5) Odpowiedź „a” podczas powstania Chmielnickiego na Ukrainie
6) Jana Skrzetuskiego i Heleny Kurczewiczówny – odpowiedź „d”
7) Nonkonformistą, swoistego rodzaju „buntownikiem”
8) Tak (odp „a”)
9) Te poruszające słowa wypowiada Marek Edelman, ostatni przywódca powstania w getcie warszawskim w 1943 roku
10) tak, był lekarzem-kardiologiem
11) Odpowiedź „a”
12) Oczywiście, że nie
13) Przewodnikiem duchowym Kordiana w młodości był Grzegorz
14) Los bohatera pozostają „otwarte”
15) Odpowiedź „d”
16) Oczywiście, że nie, Cezary Baryka nigdy nie rozmawiał z żadnym prezydentem II RP
17) Idee prometeizmu uosabia Konrad z „Dziadów”, natomiast ideę winkelriedyzmu utożsamia Kordian z powieści Juliusza Słowackiego pod tym samy tytułem
18) Oczywiście, w III części „Dziadów”Adama Mickiewicza
19) Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
20) Jedynie o Danielu Defoe z podanych w zadaniu pisarzy bez cienia wątpliwości powiedzieć można iż na pewno nie zaliczany jest do twórców okresu „renesanu”(odrodzenia).


Na niniejszej stronie można - między innymi - znaleźć znaczną liczbę tekstów mojego autorstwa z takich dziedzin jak: prawo, wiedza o społeczeństwie, historia, język polski, język angielski oraz recenzje filmów i stron internetowych :)

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
stat4u