Ustaw jako stronę startową

Witam serdecznie :)

Zbytki Polskie

"Zbytki Polskie" Wacław Potocki

Utwór ten stanowi wyraźną propagowanego przez szlachtę stylu życia oraz przestrogę przed skutkami lekkomyślności i niedbalstwa Polaków.

Punktem wyjścia wiersza jest postawione w początkowym wersie pytanie

"O czymże Polska myśli i we dnie, i w nocy ?"

Odpowiedzi Autora w formie wyliczeń składają się na dalszą część wiersza.

Według Wacława Potockiego - głównym pragnieniem szlachty jest posiadanie ogromnego majątku, permanentne bogacenie się oraz życie ponad stan (w myśl zasady "Zastaw się, a postaw się").

Polacy nie tylko pragną złota i kosztowności, ale chcą również by ich bogactwo było widoczne dla innych (życie na pokaz). Pragną odziać służbę w srebro, a komnaty przyozdobić brokatem oraz złotem. Kobiety marzą o drogich kamieniach i wykwintnej biżuterii. Szlachta, mająca upodobanie w wystawnym życiu tęskni za obfitymi ucztami, karetami, liczną służbą i bezkrytycznie przyjmuje obce wzorce.

Krytyczny w swej wymowie obraz marzeń szlachty konfrontuje Autor z tragiczną, realną sytuacją kraju "O tym szlachta, panowie, o tym myślą księża/ Choć się co rok w granicach swych ojczyzna zwęża"

Wacław Potocki wytyka Polakom brak patriotyzmu i zaangażowania w sprawy własnego narodu. Podczas gdy jedni bogacą się - gromadząc zbędne do życia przedmioty luksusu, inni żyją w biedzie lub giną za ojczyznę ("choć na borg umierają żołnierze niepłatni")

Prywata i bezmyślność cechujące szlachtę polską przyczyniają się bezpośrednio do osłabienia i tak już mocno zagrożonego politycznie państwa. Gdy z map Europy zniknie Rzeczpospolita, trawiona brakiem funduszy i sił potrzebnych do obrony przed agresorami przepadną także majątki i w zapomnienie odejdzie świetność polskiej szlachty.

Autor ostrzega Polaków, uświadamiając im, że brak dbałości o sprawy polityczne, ekonomiczne oraz infrastrukturalne Rzeczpospolitej prowadzi do upadku ojczyzny, a tym samym do nieszczęścia jej mieszkańców.


Na niniejszej stronie można - między innymi - znaleźć znaczną liczbę tekstów mojego autorstwa z takich dziedzin jak: prawo, wiedza o społeczeństwie, historia, język polski, język angielski oraz recenzje filmów i stron internetowych :)

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
stat4u